Kërkojë një regjistrim falas të kompanisë suaj

Ky shërbim është i rezervuar për shitësit e automjeteve të vendosura në Shqipëri
Stafi ynë e rezervon të drejtën për të aktivizuar shërbimin vetëm pas verifikimin e saktësinë e të dhënave të futura.

Përfitimet për të regjistruarit

  • Bëhuni një importues zyrtar për Makineshitje.com
  • Shiko çmime të rezervuar për tregtarët
  • Gjej kontaktet nga vizitortë që kanë nevojë për ndërmjetësuesit
  • Komunikoni me tregtarët italianë
  • Mbështetje në gjuhën shqipe