Rregullorja

 

1. Përmbajtja e shërbimit

MakineShitje.com është një faqe më pronë ekskluzive e GestionaleAuto.com Srl, një kompani italiane e specializuar në shërbimet e avancuara të marketingut të internetit, me zyrë të regjistruar në Via Asiago 113 - Bassano del Grappa (VI) - Itali.

Nëpërmjet kësaj faqeje, GestionaleAuto.com Srl siguron përdoruesit (individë dhe/ose kompani), një shërbim të ri që lejon ata të shohin reklama online nga tregtarёt italian, të cilët duan të shesin makinat e tyre direkt në tregun shqiptar. Shërbimi gjithashtu lejon reklamuesit dhe përdoruesit e interesuar, që të vijnë në kontakt , për të finalizuar shitjen.

2. Pronësia e platformës

GestionaleAuto.com Srl është pronar i vetëm i platformës internetit, përmes të ciles shërbimet janë dhënë, si dhe të gjitha të drejtat e shfrytëzimit të trashëguar dhe pasojë e platformës vetë.

3. Zbatueshmëria dhe kushtet

Kushte të Pёrdorimit dhe të Shërbimit të paraqitura zbatohen për përdoruesit që përdorin shërbimin e konsultimit të reklamave.

4. Kushtet për përdorimin e Shërbimit

Përdorimi i shërbimit do të konsiderohet në vet pranimin e këtyre termave dhe kushteve të përgjithshme. Përdorimi i shërbimit është i lirë dhe lejon konsultim falas të reklamave. Marrëdhëniet në mes të përdoruesve të shërbimeve, duke përfshirë blerjen, shkëmbimin e informacionit , dorëzimit apo pagesa e mallrave apo shërbimeve, janë vetëm në mes të përdoruesve, GestionaleAuto.com Srl nuk merr pjesë në këtë raport.

5. Përgjegjësi e përdoruesit

Përdoruesi është i vetmi përgjegjës për të gjitha përdorimet e Shërbimit dhe prandaj është garantuesi i vetëm dhe përgjegjës për mallrat dhe shërbimet e ofruara nëpërmjet Shërbimit, si dhe korrektësia, plotësinë dhe ligjshmërinë e reklamave dhe sjellja e tyre, shtrirja e kontaktit në mes të përdoruesve, duke përfshirë përdorimin e ndonjë markë tregtare.

6. Kufizimi i përgjegjësisë

GestionaleAuto.com srl nuk japë asnjë garanci në lidhje me, plotësinë dhe saktësinë e përmbajtjes së reklamave të publikuara, as në lidhje me të dhënat e publikuara, as në lidhje me numrin apo cilësinë e rezultateve të fituara nëpërmjet Shërbimit.

7. Kufizimet në ofrimin e Shërbimit

GestionaleAuto.com rezervon të drejtën për të modifikuar, të pezullojë ose të ndërpresë gjithë apo një pjesë të Shërbimit pa lajmërim ose për të ndryshuar rregullat e saj. Për më tepër, ju mund të mbaheni përgjegjës për ndonjë dështim për të ofruar shërbime në bazë të kësaj kontrate për shkak të mosfunksionimit të mjeteve elektronike të komunikimit.

8. Juridiksioni, ligji i zbatueshëm e pjesa kompetente

Marrëdhëniet ndërmjet MakineShitje.com dhe përdoruesit janë të qeverisun nga ligji dhe juridiksioni italianё, sipas të cilit edhe këto terme dhe kushte duhet të interpretohen. Përveç siç është paraparë me ligj nuk mund të dёrgohen, Gjykata e Padovës do të ketë juridiksion ekskluzivё në ndonjë mosmarrëveshje në lidhje me Kushtet e Përgjithshme të paraqitura dhe raportet e percaktuara nga të njëjtit .